Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cung đón Đức Nhiếp Chính Vương – ngài Eminence Gyalwa Dokhampa và tăng đoàn truyền thừa

Sáng ngày 12/1, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa cùng một số vị Lạt ma từ Vương quốc Bhutan và Ấn Độ đã tới thăm bệnh viện Đa khoa Phương Đông và làm lễ cầu nguyện ban phước lành.

Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đản sinh năm 1981, còn được biết đến với hồng danh Khamtrul Rinpoche. Ngài được tìm thấy và ấn chứng là hóa thân chuyển thể đời thứ chín của Thượng sư Gyalwa Dokhampa.

Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Thời niên thiếu, Đức Nhiếp Chính Vương tu học tại Tự viện Druk Thupten Sangag Choeling ở Ấn Độ. Sau đó, ngài hoàn thành chín năm tu học tại Đại học Tự viện Tango, Vương quốc Bhutan và lấy bằng Tiến sĩ ngành Triết học Phật giáo.
Đến thăm Bệnh viện đa khoa Phương Đông, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa cùng một số vị Lạt ma từ Vương quốc Bhutan và Ấn Độ đã làm lễ ban phước cho toàn thể CBCNV bệnh viện và gia trì cho bệnh viện.
Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Phương Đông cung đón Đức Nhiếp Chính Vương và tăng đoàn truyền thừa

 

 

Page optimized by WP Minify Fix WordPress Plugin