1 Chuyên gia trên 11 khoa

       Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc bệnh viện Quá trình...