10 Chuyên gia trên 14 khoa

Tiến Sĩ.Bác Sĩ Trần Khánh Hoàn- Trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Quá trình học tập...
Bác Sĩ Chuyên Khoa II Phạm Quang Hà – Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Quá trình...
Thạc sĩ .Bác Sĩ Chuyên Khoa I Trần Thị Hồng Vân – Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Phương...
Thạc sĩ. Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Yến – Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Quá trình học...
Bác Sĩ Chuyên Khoa I Tạ Thị Kim Chinh – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa...
Bác Sĩ Chuyên Khoa II Nguyễn Thị Thu Yến – Trưởng khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Phương...
Tiến Sĩ - Bác Sĩ Lê Ngọc Triều – Trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Quá trình...
Thầy thuốc nhân dân - Tiến Sĩ - Bác Sĩ Chuyên Khoa I Hoàng Văn Tuyết – Trưởng Khoa khám...
Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Thuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa...
       Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa...