Chủ nhiệm

Chu Minh Nhì

Trưởng bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Chu Minh Nhì

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Chu Minh Nhì