Bác sỹ CKII Chẩn đoán hình ảnh - X quang

Đoàn Vĩnh Thành

Khoa CĐHA

Quá trình công tác

Nguyên chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 354

 

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Đoàn Vĩnh Thành

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Đoàn Vĩnh Thành