BS CKII CĐHA - X quang

Đoàn Vĩnh Thành

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Nguyên chủ nhiệm khoa CĐHA Bệnh viện 354

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Đoàn Vĩnh Thành

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Đoàn Vĩnh Thành