BSCKI Thăm dò chức năng

Hoàng Mai Hùng

Đơn nguyên Thăm dò chức năng

Quá trình học tập và công tác

– 1985 – 1988: Bác sỹ khoa Sản bệnh viện huyện Hồng Dân
– 1989 – 1995: Bác sỹ bệnh viện Nam Định
– 1995 – nay: Bác sỹ nội soi – TDCN bệnh viện Bưu điện

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Hoàng Mai Hùng