Thạc sỹ, bác sỹ CĐHA

Hoàng Trung Hiếu

Khoa CĐHA

  • Quá trình học tập và công tác

– 2008 – 2009: Bác sỹ khoa Tim mạch bệnh viện 19.8
– 2009 – 2010: Học tim mạch can thiệp tại bệnh viện Chợ Rẫy
– 2010 – 2013: Học thạc sỹ CĐHA
– 2014 – 2018: Bác sỹĩ khoa CĐHA bệnh viện 19.8

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Hoàng Trung Hiếu