Thạc sỹ, Bác sỹ

Nguyễn Bá Phê

Khoa Phụ Sản

Quá trình công tác

Phó trưởng phòng TCCB BV Phụ sản TW

Trưởng phòng TCCB bệnh viện Phụ sản TW

Phó trưởng khoa phụ ngoại BV phụ sản TW

 

 

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Nguyễn Bá Phê

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Bá Phê