TTND.TS.BSCKII

Nguyễn Huy Bạo

Khoa Phụ Sản

Quá trình công tác

– 1980 – 2013: Giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa – Đại học Y Hà Nội

– 1999 – 2002: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

– 2002 – 2013: Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

 

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Huy Bạo