BSCKI Ngoại, Gây mê hồi sức

Nguyễn Phúc Quảng

Khoa Ngoại

– 4/2011 – 01/2017: Bác sỹ Chuyên khoa Ngoại gây mê bệnh viện Tuệ Tĩnh

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng