BSCKI Ngoại, GMHS

Nguyễn Phúc Quảng

Khoa Ngoại

– 4/2011 – 01/2017: Bác sĩ Chuyên khoa ngoại gây mê bệnh viện Tuệ Tĩnh

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Phúc Quảng