Lịch làm việc của bác sĩ Nguyễn Thị Bích

Ngày khámGiờ khámKhoa khám
22/04/20198:00 amKhoa Nhi
22/04/20192:00 pmKhoa Nhi
23/04/20198:00 amKhoa Nhi
23/04/20192:00 pmKhoa Nhi
24/04/20198:00 amKhoa Nhi
24/04/20192:00 pmKhoa Nhi
25/04/20198:00 amKhoa Nhi
25/04/20192:00 pmKhoa Nhi
26/04/20198:00 amKhoa Nhi
26/04/20192:00 pmKhoa Nhi
27/04/20198:00 amKhoa Nhi
27/04/20192:00 pmKhoa Nhi

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Bích