Thạc sỹ y học, bác sỹ chuyên khoa Nội

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Khoa Khám Bệnh

  • Quá trình học tập và công tác

– 2012 – 2017: Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Đông Anh
– 2017 – 2018: Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Medlatec

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc