BSCKI

Nguyễn Thị Hồng

Khoa Nội

Quá trình công tác

2014-2018: Học viên bác sỹ nội trú khoa Đại học y dược Thái Nguyên

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Hồng