BSCKII Nội tổng hợp, nội soi tiêu hóa

Nguyễn Thị Song Thao

Đơn nguyên Thăm dò chức năng

  • Quá trình học tập và công tác

– 2003 – đến nay: Bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Song Thao