Bác sỹ CKII Nhi

Nguyễn Thị Thơ

Khoa Nhi

Quá trình công tác

Bệnh viện Xanh Pôn

 

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Thơ