BSCKI Mắt

Nguyễn Văn Khoa

Liên chuyên khoa Mắt - TMH - RHM

Quá trình công tác

1978-1982: Bác sỹ chuyên khoa, trưởng khoa Mắt Bệnh viện Thái Bình

1982-2010: Giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Bình

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Văn Khoa