Bác sỹ Nội tổng hợp

Nguyễn Xuân Thủy

Khoa Khám bệnh

  • Quá trình học tập và công tác

– 4/2013 – 4/2014: Bác sĩ bệnh viện Nội tiết TW
– 9/2017 – 10/2018: Bác sĩ bệnh viện Medlatec

Xem thêm >>

Lịch làm việc của bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy

Ngày khámGiờ khámKhoa khám

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy