Bác sỹ Nội tổng hợp

Nguyễn Xuân Thủy

Khoa Khám Bệnh

  • Quá trình học tập và công tác

– 4/2013 – 4/2017: Bác sỹ bệnh viện Nội tiết TW
– 9/2017 – 10/2018: Bác sỹ bệnh viện Medlatec

 

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy