Bác sỹ CKI CĐHA

Tạ Thị Kim Chinh

Khoa CĐHA

  • Quá trình học tập và công tác

– 1991-1998: Bác sỹ hồi sức cấp cứu BV tỉnh Lào Cai
– 1998-2013: Bác sỹ CĐHA BV tỉnh Lào Cai
– 2013-2018: Bác sỹ CĐHA BV Vinmec

Xem thêm >>

Đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Tạ Thị Kim Chinh