Bệnh thủy đậu

Tiêm vắc - xin phòng thủy đậu và những điều cần lưu ý

Thực tế cho thấy những trẻ khi được tiêm vắc xin thủy đậu có khả năng phòng ngừa thủy đậu đến 90% và hạn chế đáng kể các biến chứng khi mắc bệnh thủy đậu

19-10-2021