Emagazine

HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM & NHẬT BẢN
PHÁI CỬ HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

Là chương trình hợp tác trọng điểm của chính phủ 2 nước, bởi nhu cầu tuyển dụng cấp bách điều dưỡng viên, hộ lý tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Logo Hoàng Long CMS

“Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Yasuhisa Shiozaki trao Bản ghi nhớ thỏa thuận
hợp tác chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOU)”
(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH)