• BVĐK Phương Đông "đặt tính mạng lên trên hết" - cứu bệnh nhân tán sỏi cấp cứu