CHU MINH NHÌ

CHU MINH NHÌ

Chuyên khoa:

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ CHU MINH NHÌ

Lịch Khám