Phuong Dong General Hospital

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: No. 9, Pho Vien, Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi

Email: bvphuongdong@phuongdonghospital.vn
info.benhvienphuongdong@gmail.com

Hotline: 1900 2116

Facebook:

Hotline tiêm chủng:

Cấp cứu24/7: 0833 015 115

Giờ làm việc: Thứ 2 - CN

Phuong Dong General Hospital