Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh tổ chức khám liên tục các ngày trong tuần từ thứ 2 đến Chủ Nhật, do các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sĩ CKI, CKII,… phụ trách. Đảm bảo công tác khám, chẩn đoán, điều trị bệnh