Đội ngũ bác sĩ

Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông