Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Biên tập viên Leader

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – đơn vị thành viên của Intracom Group (Dưới sự lãnh đạo của vị…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật nhà giặt

Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật nhà giặt Giúp điều dưỡng trưởng thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận KSNK Thực hiện bảo quản đồ vảo toàn Bệnh…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Giám sát bộ phận KSNK

Mô tả công việc của giám sát bộ phận KSNK – Giúp Trưởng khoa/bộ phận thực hiện các nhiệm vụ của khoa/bộ phận KSNK – Tham gia xây dựng các…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Điều dưỡng/Kỹ thuật viên gây mê hồi sức

Mô tả công việc Điều dưỡng/Kỹ thuật viên gây mê hồi sức Thực hiện gây mê và theo dõi dấu hiệu sinh tồn của người bệnh Tiên lượng người bệnh…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Photographer

? Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – đơn vị thành viên của Intracom Group (Dưới sự lãnh đạo của…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Bác sỹ các chuyên khoa

? Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – đơn vị thành viên của Intracom Group (Dưới sự lãnh đạo của…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Digital Marketing

? Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – đơn vị thành viên của Intracom Group (Dưới sự lãnh đạo của…

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng Nhân viên trực tổng đài

  Mô tả công việc của Nhân viên trực tổng đài Phối hợp với Trưởng bộ phận có các đề xuất chính sách hậu mãi cho khách hàng, bệnh nhân. Tiếp…

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG TUYỂN DỤNG CONTENT MARKETING

? Bệnh viện Đa khoa Phương Đông thuộc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – đơn vị thành viên của Intracom Group (Dưới sự lãnh đạo của…
1 2 3 4 5 7