Đỗ Trung Đức

ThS. Bác sĩ CĐHA Đỗ Trung Đức

Chuyên khoa: Chẩn Đoán Hình Ảnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa CĐHA

Quá trình công tác

+ 6/2016 – 7/2019: Bác sỹ CĐHA – Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Hưng Yên

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Đỗ Trung Đức

Lịch Khám