ThS. Bác sĩ

ĐỖ TRUNG ĐỨC

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ cùng chuyên khoa

19001806 Đặt lịch khám