ThS. Bác sĩ CĐHA

Đỗ Trung Đức

Khoa CĐHA

Quá trình công tác

+ 6/2016 – 7/2019: Bác sỹ CĐHA – Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Hưng Yên

Bác sĩ cùng chuyên khoa