Banner ngày giữa tuần - tri ân nửa giá

Bác sĩ CKI Ngoại chấn thương chỉnh hình

Nguyễn Văn Hạnh

Khoa Ngoại

Quá trình công tác

- 2011 - 11/2019: Bác sĩ ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa Sơn tây

Bác sĩ cùng chuyên khoa