Bác sĩ CKI Nhi

VŨ ĐÌNH HƯNG

Khoa Nhi

Quá trình công tác

- Bác sĩ Nhi - Bệnh viện Đức Giang

Bác sĩ cùng chuyên khoa