Dương Bá Trực

TS. Bác sĩ Nhi Khoa Dương Bá Trực

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Nhi

Quá trình công tác

+ Nguyên Trưởng khoa xét nghiệm huyết học – Bệnh viện Nhi Trung Ương

+ Nguyên Trưởng khoa huyết học lâm sàng – Bệnh viện Nhi Trung Ương

+ Nguyên Phó trưởng Khoa Xét nghiệm Huyết học  – Bệnh viện Nhi Trung Ương

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Dương Bá Trực

Lịch Khám