Ngô Nguyên Tuấn

Bác sĩ Răng Hàm Mặt Ngô Nguyên Tuấn

Chuyên khoa: Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Liên Chuyên khoa Mắt - TMH - RHM

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Ngô Nguyên Tuấn

Lịch Khám