Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bác sĩ CKII Nội khoa - Dị ứng - Miễn dịch Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên khoa: Khoa Khám Bệnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

- 12/1980 - 12/2008: Bác sĩ khoa Dị ứng - Miễn dịch, Bệnh viện Bạch Mai

- 06/2013 - 05/2020: Bác sĩ khám bệnh theo yêu cầu, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lịch Khám