Nguyễn Thị Hồng

Bác sĩ CKI Nội khoa Nguyễn Thị Hồng

Chuyên khoa: Khoa Nội

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Nội

Quá trình công tác

2014-2018: Học viên bác sỹ nội trú khoa Đại học y dược Thái Nguyên

 

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Hồng

Lịch Khám