Nguyễn Thị Việt Thành

Bác sĩ CKI Răng hàm mặt Nguyễn Thị Việt Thành

Chuyên khoa: Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Liên Chuyên khoa Mắt - TMH - RHM

Quá trình công tác

- 3/2014 - 3/2016: Bác sĩ Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội
- 4/2016 - đến nay: Bác sĩ RHM - Nha khoa thẩm mỹ Nacera

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Thị Việt Thành

Lịch Khám