Nguyễn Văn Hạnh

Bác sĩ CKI Ngoại chấn thương chỉnh hình Nguyễn Văn Hạnh

Chuyên khoa: Khoa Ngoại

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Ngoại

Quá trình công tác

- 2011 - 11/2019: Bác sĩ ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa Sơn tây

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh

Lịch Khám