• Nhà biên kịch Lê Thế Song khám sức khỏe định kỳ tại BVĐK Phương Đông