• Quy trình phân loại, khám, vận chuyển người bệnh ở BVĐK Phương Đông