Tô Thị Phương Anh

Bác sĩ CKI CĐHA Tô Thị Phương Anh

Chuyên khoa: Chẩn Đoán Hình Ảnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa CĐHA

Quá trình công tác

- 1986 - 1989: Bác sĩ Bệnh viện GTVT
- 1989 - 2010: Đi học tại Học viện quân y
- 2011 - 2014: Bác sĩ CĐHA Bệnh viện đa khoa Cửa Đông

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Tô Thị Phương Anh

Lịch Khám