Trần Thị Lâm

Bác sỹ CKI Sản phụ khoa Trần Thị Lâm

Chuyên khoa: Khoa Phụ Sản

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Phụ Sản

Quá trình công tác

- 1988 – 1994: Bác sĩ - Trung tâm sinh đẻ kế hoạch Hà Nam Ninh
- 1994 – 2000: Bác sĩ - Nhà hộ sinh TP Nam Định
- 2000 – 2013: Bác sĩ - Bệnh viện phụ sản Nam Định
- 2013 – 2018: Bác sĩ khoa sản – Bệnh viện Bưu điện Hà Nội

 

 

 

 

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Trần Thị Lâm

Lịch Khám