Trần Thị Thanh Nho

Bác sĩ CKII da liễu Trần Thị Thanh Nho

Chuyên khoa: Khoa Khám Bệnh

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Khám Bệnh

Quá trình công tác

- 01/7/1982 – 30/9/1989: Bác sĩ da liễu – Trạm da liễu Thanh Hóa
- 01/10/1989 – 01/4/2012: Bác sĩ da liễu khám và điều trị – Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Trần Thị Thanh Nho

Lịch Khám