Trương Thị Miên

Thạc sĩ, Bác sĩ điện tim, thăm dò chức năng Trương Thị Miên

Chuyên khoa:

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Trung tâm Thăm dò chức năng

Quá trình công tác

- 1982 -1998: Bác sỹ - Trung tâm y tế quận Lê Chân
- 2001 – 2013: Bác sỹ Thăm dò chức năng – Bệnh viện Bưu điện

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Trương Thị Miên

Lịch Khám