Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tuyển dụng NHS trưởng

Ngày hết hạn nộp hồ sơ:

Khoa phòng công tác  Khoa Phụ sản
Quản lý trực tiếp  Trưởng khoa và trưởng phòng điều dưỡng
Quản lý chuyên môn – Trưởng khoa

– Trưởng phòng điều dưỡng

Căn cứ pháp lý – Thông tư 07/2011 ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế

– Quy chế Bệnh viện 1895/1997 của Bộ Y tế

 Mục tiêu vị trí công việc của NHS trưởng

Tham gia quản lý trong khoa phòng bao gồm:

  • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của Hộ sinh trong khoa.
  • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của khoa.
  • Có trách nhiệm đào tạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình kỹ thuật bệnh viện, các quy định về vệ sinh, KSNK.

Công việc chính phải thực hiện của NHS trưởng

(Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của  Bộ Y tế; Quy chế Bệnh viện 1895/1997 và được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông)

Nhiệm vụ

– Giao ban khoa, phân công nhân lực từng vị trí làm việc và hỗ trợ các khoa khi Bệnh viện yêu cầu(có sổ phân công)

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ định về điều trị

– Chấm công, báo suất ăn cho nhân viên đầy đủ và chính xác

– Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhân viên việc thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, ghi chép HSBA của điều dưỡng: tuân thủ các quy định của Bệnh viện

– Quản lý toàn bộ tài sản trong khoa, báo cáo và sửa chữa kịp thời các trang thiết bị, máy hỏng. mất

– Lập kế hoạch đào tạo, tham gia đào tạo liên tục cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, học viên, hộ lý, y công; tham gia nghiên cứu khoa học và công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công

– Quản lý và bảo quản tuân thủ các quy trình quy định phòng thủ thuật của khoa

– Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh khi cần thiết.

– Là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng người bệnh cấp khoa (có sổ họp Hội đồng người bệnh).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng khoa phân công.

Quyền hạn của NHS trưởng

1) Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch quản lý chất lượng của bệnh viện.

2) Đề xuất với giám đốc việc khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng.

3) Tham gia giảng dạy đào tạo, kiểm tra tay nghề HS mới, học sinh thực tập.

Số cán bộ thuộc quyền quản lý

Căn cứ vào số lượng HS, ĐD và nhân viên trong khoa

Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ

Là CN điều dưỡng đại học hoặc cao đẳng

– Ngoại ngữ: Trình độ bậc B1 trở lên theo Quy định tại TT 01/2014/TT-BGD ĐT

– Tin học: Kỹ năng CNTT cơ bản theo TT 03/2014/TT-BTTTT

– Có chứng chỉ quản lý chăm sóc

– Có chứng chỉ quản lý bệnh viện

Kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác quản lý hộ sinh

Yêu cầu năng lực của NHS trưởng 

Năng lực cốt lõi

– Kỹ năng giao tiếp

– Xây dựng quan hệ và kỹ năng nhân sự

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Khả năng sáng tạo

– Xử lý tình huống

– Hành động trung thực

– Chủ động và sáng tạo

Năng lực quản lý

– Kỹ năng lãnh đạo

– Huấn luyện và phát triển nhân viên

– Khuyến khích động viên người khác

– Thúc đẩy làm việc nhóm

– Tư duy chiến lược

– Tạo ảnh hưởng

Năng lực chuyên môn

– Có trình độ năng lực, kiến thức, phải có bằng Đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm

– Có kiến thức về quản lý trong các lĩnh vực được phân công phụ trách

– Có khả năng tham gia vào các quyết định của tập thể và có khả năng tổ chức thực hiện các quyết định đó

Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc:

Có kinh nghiệm quản lý, có tính chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khả năng quyết đoán (trong phạm vi cho phép) và có tinh thần xây dựng vì tập thể.

Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc:

– Cần có sự phối hợp của các khoa phòng trong Bệnh viện và của các cá nhân liên quan trong công việc.

– Cần được sự quan tâm chỉ đạo của trưởng khoa, phòng điều dưỡng, Ban Giám đốc…

Điều kiện làm việc

– Trang thiết bị:

+ Có phòng hộ sinh trưởng, có máy tính cá nhân, máy in, bàn làm việc, điện thoại bàn, tủ, kệ, văn phòng phẩm, kết nối internet…

+ Các phần mềm quản lý