Vũ Cao Ngọc

Bác sĩ CKI Mắt Vũ Cao Ngọc

Chuyên khoa: Liên chuyên khoa Mắt – TMH – RHM

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: LCK Mắt - TMH - RHM

Quá trình công tác

- 9/2007 - 8/2013: Bác sĩ điều trị khoa Mắt - Bệnh viện 354
- 9/2013 - 2015: Học CKI tại Đại học Y Hà Nội
- 2015 - đến nay: Bác sĩ điều trị khoa Mắt - Bệnh viện 354

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Vũ Cao Ngọc

Lịch Khám