Vũ Đình Hưng

Bác sĩ CKI Nhi Vũ Đình Hưng

Chuyên khoa: Khoa Nhi

Hoạt động chuyên ngành

Vị trí công tác: Khoa Nhi

Quá trình công tác

- Bác sĩ Nhi - Bệnh viện Đức Giang

đặt lịch hẹn gặp bác sĩ Vũ Đình Hưng

Lịch Khám