Chương trình ưu đãi

Trang thông tin về các chương trình ưu đãi, quà tặng, khuyến mãi mới nhất tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông dành cho khách hàng tới khám chữa bệnh.

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 05/2024

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/05/2024 đến 31/05/2024.

03-05-2024

Cơ hội trợ giá 100% gói IVF tại siêu sự kiện ra mắt mô hình DFT 1:1

Chào mừng siêu sự kiện đặc biệt tháng 5, IVF Phương Đông tung hàng loạt chính sách ưu đãi có 1-0-2 với tổng giá trị quà tặng lên tới 200.000.000đ.

02-05-2024

Chương trình ưu đãi Bảo hiểm sức khỏe Phương Đông quý II/2024

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi BHSK MIC, VBI, BVAG Care - Phương Đông tháng 4,5,6/2024.

09-04-2024

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 04/2024

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/04/2024 đến 30/04/2024.

01-04-2024

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 03/2024

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/03/2024 đến 31/03/2024.

29-02-2024

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 02/2024

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/02/2024 đến 29/02/2024.

31-01-2024

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 01/2024

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/01/2024 đến 31/01/2024.

02-01-2024

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 12/2023

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/12/2023 đến 31/12/2023.

01-12-2023

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 11/2023

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/11/2023 đến 30/11/2023.

31-10-2023

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 10/2023

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/10/2023 đến 31/10/2023.

29-09-2023

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 09/2023

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/09/2023 đến 30/09/2023.

31-08-2023

Chương trình ưu đãi dịch vụ tháng 08/2023

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông hân hạnh thông báo đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ từ 01/08/2023 đến 31/08/2023

01-08-2023
19001806 Đặt lịch khám