Thư viện ảnh

Thư viện ảnh sẽ bao gồm toàn bộ những hình ảnh về không gian bệnh viện, các chuyên khoa, hoạt động, sự kiện nổi bật mà Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã tổ chức và tham gia từ khi thành lập tới nay.
19001806 Đặt lịch khám