Sơ đồ tổ chức bệnh viện

Thiên Hương

21-02-2023

goole news
16

Sơ đồ tổ chức bộ máy Bệnh viện Đa khoa Phương Đông bao gồm các đơn vị sau:

sơ đồ tổ chức bệnh viện

3,164

Bài viết hữu ích?

Đăng ký tư vấn

Đặt hẹn ngay để nhận tư vấn và xếp lịch khám kịp thời

19001806 Đặt lịch khám