KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

13-10-2020

Tác giả: Vũ Tuấn Ngọc

Chức năng nhiệm vụ Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động KSNK hàng năm
+ Đầu mối xây dựng các quy trình, quy định về KSNK
+ Đầu mối phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát: dịch bệnh truyền nhiễm, tình hình NKBV, kiểm tra nuôi cấy vi sinh, kháng thuốc KS…
+ Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện quy định KSNK trong BV
+ Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học….
+ Theo dõi, báo cáo, đánh giá phơi nhiễm nghề nghiệp
+ Quản lý các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế; quản lý đồ vải; quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường
+ Phối hợp với các khoa, phòng, Mạng lưới KSNK giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác KSNK

kiểm soát nhiễm khuẩn

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được thường xuyên kiểm tra và đôn đốc thực hiện tại BVĐK Phương Đông

Hoạt động chuyên môn

+ Giám sát, điều tra, phát hiện và thông báo các nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ Hướng dẫn và thực hiện công tác vô khuẩn, triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế sự lan truyền các nhiễm khuẩn trong phạm vi bệnh viện
+ Chỉ đạo và giám sát vệ sinh môi trường, nước, bếp ăn và xử lý chất thải bệnh viện.
+ Giám sát sử dụng phác đồ kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật sạch và sạch nhiễm tại các khoa ngoại
+ Chuẩn hóa các quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế
+ Rửa và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật
+ Tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật
+ Khử khuẩn không khí
+ Tổ chức các lớp tập huấn theo định kỳ cho các bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Đăng ký tư vấn

Đặt hẹn ngay để nhận tư vấn và xếp lịch khám kịp thời

19001806 Đặt lịch khám