Tin tức bệnh viện phương đông

Xét nghiệm

Chỉ việc ngồi tại nhà, quý khách hàng vẫn có thể gửi mẫu máu của mình tới đi xét nghiệm và nhận kết quả online với dịch vụ lấy máu tận nhà của...

Xem thêm