Quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

19001806 Đặt lịch khám